Citation link:
  • Когато гръм удари, как ехото заглъхва : Пиеса /П. К. Яворов.
    • На авантитула дарствен надпис от Яворов
    • Заглавна страница