Citation link:
  • Книга за оскърбените и онеправданите /Ст. Михайловски.
    • Заглавна страница с автограф на Дора Габе-Пенева