Current View
Citation link:
Title:
Емпирична реконструкция на политическите взаимодействия в историята на българската интеграция в Европейския съюз (Изследване върху спомените на участници в процеса) : Автореферат / Георги Димитров Димитров ; Рец. Антоний Тодоров Тодоров и др.; Empirical reconstruction of political interactions in the history of Bulgarian integration in the European Union (Research on the memories of participants in the process) Georgi Dimitrov Dimitrov
 
Creator:
Димитров, Георги Димитров; Dimitrov, Georgi Dimitrov; Тодоров, Антоний Тодоров рец.; Еленков, Иван Еленков рец.; Михайлова, Екатерина Иванова рец.
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Coverage:
България и Европейския съюз [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на науч. степен "доктор по полит. науки" шифър 3.3. Полит. науки - изследвания на европейската интеграция" СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. Европеистика 2022; Библиогр. с. 66-68; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Европейски съюз политика; Европейски съюз интеграционни процеси
 
*** *** ***
 
001:
001199873
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Димитров, Георги Димитров
 
245:
Емпирична реконструкция на политическите взаимодействия в историята на българската интеграция в Европейския съюз (Изследване върху спомените на участници в процеса) :| Автореферат /| Георги Димитров Димитров ; Рец. Антоний Тодоров Тодоров и др.
 
246:
Empirical reconstruction of political interactions in the history of Bulgarian integration in the European Union (Research on the memories of participants in the process)| Georgi Dimitrov Dimitrov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.385 MB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
72 с. :| с ил. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на науч. степен "доктор по полит. науки" шифър 3.3. Полит. науки - изследвания на европейската интеграция"| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. Европеистика| 2022
 
504:
Библиогр. с. 66-68
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
610:
Европейски съюз| политика| Европейски съюз| интеграционни процеси
 
651:
България и Европейския съюз
 
700:
Dimitrov, Georgi Dimitrov| Тодоров, Антоний Тодоров| рец.| Еленков, Иван Еленков| рец.| Михайлова, Екатерина Иванова| рец.