Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет. Физико-математически факултет. Книга 1 - Зоология : Т. 21.; Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte physico-mathematique. Livre 1 - Zoologie
 
Date:
1925 [issued] 1925 [за 1924/25].
 
Description:
Библиогр. с. 118-119; Съдържа и [Списък] с обяснение на таблиците; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001051362
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет. Физико-математически факултет. Книга 1 - Зоология :| Т. 21.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte physico-mathematique. Livre 1 - Zoologie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 12.83 MB)
 
260:
София :| Печ. "Ив. К. Божинов",| 1925 [за 1924/25].
 
300:
120 с., [9] л. ил. :| с табл., ил.
 
504:
Библиогр. с. 118-119
 
505:
Съдържа и [Списък] с обяснение на таблиците
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022