Current View
Citation link:
Title:
Етически и социални измерения на човешкото генно инженерство : Автореферат / Аглая Димитрова Денкова ; Науч. ръководител Валентина Кънева ; Рец. Силвия Стефанова Минева, Христо Петков Тодоров.; Ethical and social dimensions of human genetic engineering Aglaya Dimitrova Denkova
 
Creator:
Денкова, Аглая Димитрова; Denkova, Aglaja Dimitrova; Кънева, Валентина Георгиева науч. ръководител; Минева, Силвия Стефанова рец.; Тодоров, Христо Петков рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Автореферат [на дисертационен труд] за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" в проф. направление 2.3. Философия (Етика) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. Логика, етика, естетика 2021; Библиогр. с. 28-30; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Генно инженерство етични проблеми.
 
*** *** ***
 
001:
001184223
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Денкова, Аглая Димитрова
 
245:
Етически и социални измерения на човешкото генно инженерство :| Автореферат /| Аглая Димитрова Денкова ; Науч. ръководител Валентина Кънева ; Рец. Силвия Стефанова Минева, Христо Петков Тодоров.
 
246:
Ethical and social dimensions of human genetic engineering| Aglaya Dimitrova Denkova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 720.2 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
32 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат [на дисертационен труд] за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" в проф. направление 2.3. Философия (Етика)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. Логика, етика, естетика| 2021
 
504:
Библиогр. с. 28-30
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Генно инженерство| етични проблеми.
 
700:
Denkova, Aglaja Dimitrova| Кънева, Валентина Георгиева| науч. ръководител| Минева, Силвия Стефанова| рец.| Тодоров, Христо Петков| рец.