Citation link:
  • Иванко : Драма в 5 действия /От Васил Друмев ; Издава Вичо Друмев ; С бележка от Ст. Минчев.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев