Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет. Факултет по славянски филологии. Книга 1 : Т. 63. / Ред. кол. Ст. Кабасанов и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de philologies slaves. Livre 1
 
Creator:
Кабасанов, Стайко Константинов ред.; Куев, Куйо Марков ред.; Русакиев, Симеон ред.
 
Date:
1969 [issued] 1969.
 
Description:
Пълното име на Симеон Русакиев е Симеон Русакиев Стоянов; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
*** *** ***
 
001:
001066663
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет. Факултет по славянски филологии. Книга 1 :| Т. 63. /| Ред. кол. Ст. Кабасанов и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de philologies slaves. Livre 1
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 254.9 MB)
 
260:
1969.
 
300:
444 с.
 
500:
Пълното име на Симеон Русакиев е Симеон Русакиев Стоянов
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
700:
Кабасанов, Стайко Константинов| ред.| Куев, Куйо Марков| ред.| Русакиев, Симеон| ред.