Citation link:
  • Информационни политики в науката в дигиталната епоха : Възможни фактори и бариери за споделяне и обмен на знанието : Рим, 16 септември 2013 г. / Александър Димчев
    • Начална страница
      • стр. 26