Citation link:
  • Избрани стихотворения : С една встъпителна статия и обяснителни бележки /М. Ю. Лермонтов ; Прев. Людмил Стоянов.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев