Current View
Citation link:
Title:
Формиране на нагласи у общообразователния учител към деца с умствена изостаналост : Автореферат / Лилия Ч. Кисьова ; Науч. ръководител Катерина Караджова ; Рец. Милен Замфиров Замфиров, Пелагия Михайлова Терзийска.; Formation of attitudes in the general education teacher towards children with mental retardation Liliya Chavdarova Kisyova
 
Creator:
Кисьова, Лилия Чавдарова; Kisʹova, Lilija Cavdarova; Караджова, Катерина Каролова науч. ръководител; Замфиров, Милен Замфиров рец.; Терзийска, Пелагия Михайлова рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.2. Педагогика (Спец. педагогика - Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуства, Кат. "Спец. педагогика и логопедия" 2020; Библиогр. л. 58-60; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Деца, умствено изостанали и бавноразвиващи се образование и просвета.; Учители психология.
 
*** *** ***
 
001:
001190235
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Кисьова, Лилия Чавдарова
 
245:
Формиране на нагласи у общообразователния учител към деца с умствена изостаналост :| Автореферат /| Лилия Ч. Кисьова ; Науч. ръководител Катерина Караджова ; Рец. Милен Замфиров Замфиров, Пелагия Михайлова Терзийска.
 
246:
Formation of attitudes in the general education teacher towards children with mental retardation| Liliya Chavdarova Kisyova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.406 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
60 л. :| с цв. табл., графики ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.2. Педагогика (Спец. педагогика - Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуства, Кат. "Спец. педагогика и логопедия"| 2020
 
504:
Библиогр. л. 58-60
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Деца, умствено изостанали и бавноразвиващи се| образование и просвета.| Учители| психология.
 
700:
Kisʹova, Lilija Cavdarova| Караджова, Катерина Каролова| науч. ръководител| Замфиров, Милен Замфиров| рец.| Терзийска, Пелагия Михайлова| рец.