Citation link:
 • Етнографско изследване на село Преславец, Харманлийско
  • Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 292
   • стр. 293
   • стр. 294
   • стр. 295
   • стр. 296
   • стр. 297
   • стр. 298
   • стр. 300
   • стр. 301
   • стр. 302
   • стр. 303