Citation link:
 • Прометей :Списание за класическа литература /Д-во на приятелите на класическата култура
  • Бр. 1 (1999)
   • Заглавна страница
    • стр. [2]
   • Съдържание
    • стр. 4
   • Освободеният Прометей (от редколегията).
   • ANTIQVITATES
    • Александър Балабанов. България и класическата култура.
     • стр. 7
     • стр. 8
    • Богдан Богданов. Класическото образование в Бъгария.
     • стр. 10
     • стр. 11
     • стр. 12
     • стр. 13
    • Мирена Славова. Законите и боговете на древните гърци.
     • стр. 15
    • Мирена Славова. Древното правосъдие и "Диалози на мъртвите".
     • стр. 17
     • стр. 18
    • Николай Гочев. За оригиналите и трудния достъп до тях.
     • стр. 20
     • стр. 21
     • стр. 22
     • стр. 23
     • стр. 24
     • стр. 25
    • С. С. Аверинцев в България.
   • ТЕМА НА БРОЯ OEATPON - ТОГАВА И СЕГА
    • Руска Гандева. Трагичното у Есхил, Софокъл и Еврипид. (Прометей VII/5-6, 1943 г.)
     • стр. 30
     • стр. 31
     • стр. 32
     • стр. 33
     • стр. 34
     • стр. 35
     • стр. 36
     • стр. 37
    • Тит Макций Плавт, "Певдопол" (откъс). Прев. Сирма Печовска
     • стр. 39
     • стр. 40
     • стр. 41
     • стр. 42
     • стр. 43
     • стр. 44
     • стр. 45
     • стр. 46
     • стр. 47
    • П. Теренций Афер, "Самонаказващият се" (откъс). Прев. Мария Тотоманова
     • стр. 49
     • стр. 50
     • стр. 51
     • стр. 52
     • стр. 53
     • стр. 54
     • стр. 55
     • стр. 56
     • стр. 57
    • Виолета Герджикова. "Призракът" на Плавт на български, или Dorothea vortit barbare. (Рецензия)
     • стр. 59
     • стр. 60
     • стр. 61
     • стр. 62
     • Антон Даскалов. Съответствие между комедията на Плавт "Епидик" и вълшебната приказка, анализирана по метода на Проп.
     • стр. 64
     • стр. 65
     • стр. 66
     • стр. 67
     • стр. 68
     • стр. 69
     • стр. 70
    • Отзук от Плавт. Жан-Франсоа Реняр, "Мехнемите" (откъс). Прев. Маргарита Коюмджиева
     • стр. 72
     • стр. 73
     • стр. 74
     • стр. 75
    • Жан-Франсоа Реняр (1655-1709)
    • Доротея Табакова. Сънят на Одисей.
     • стр. 78
   • IN VINO VERITAS
    • Ида Даниел. Виното - надзъртане в човека и културата.
     • стр. 80
     • стр. 81
     • стр. 82
     • стр. 83
     • стр. 84
    • Винско Корабокрушение. Прев. Невена Панова
     • стр. 86
   • TRADVCTIONES
    • Хораций, Оди, I, IV. Прев. Станка Козарова
    • Сафо. Любовна болка. Прев. Василка Николова
    • Албий Тибул, I, 1. Прев. Тодорка Христова
     • стр. 90
     • стр. 91
    • Ив. Вазов. Кихавицата на Салюста.
     • стр. 93
     • стр. 94
   • LIBRI NOVISSIMI
    • Доротея Табакова. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repetae: дългоочакваният том пети.
     • стр. 96
    • Разговор с Василка Николова, директор на издателство "Мнемозина" и на частна хуманитарна гимназия "Проф. В. Златарски". Доротея Табакова
     • стр. 98
     • стр. 99
   • NVGAE
    • Saturnalia
     • стр. 101
     • стр. 102
     • стр. 103
     • стр. 104
    • Nugae discipulorum Florinae magistrae
     • стр. [106]
   • Задна корица