Citation link:
 • Коприщенски дамаскин: Новобългарски паметник от ХVII в. / От Д-р Л. Милетич.
  • Заглавна страница
  • Съдържание.
   • IV
   • V
  • Печатни погрѣшки.
   • VIII
  • Увод.
   • II
   • III
  • Най-старитѣ български дамаскини.
   • V
   • VI
   • VII
   • VIII
   • IX
   • X
   • XI
   • XII
   • XIII
   • XIV
   • XV
   • XVI
   • XVII
   • XVIII
   • XIX
   • XX
  • Езикът на паметника.
   • А. Правопис и фонетика.
    • XXII
    • XXIII
    • XXIV
    • XXV
    • XXVI
    • XXVII
   • Б. Морфологични и синтактични особности.
    • XXIX
    • Имена.
     • XXXI
     • XXXII
     • XXXIII
     • XXXIV
     • XXXV
     • XXXVI
     • XXXVII
     • XXXVIII
    • Мѣстоимения.
     • XL
     • XLI
    • Член.
     • XLIII
     • XLIV
     • XLV
     • XLVI
     • XLVII
     • XLVIII
     • XLIX
    • Сложно склонение на прилагателнитѣ.
     • LI
     • LII
     • LIII
    • Глагол.
     • LV
     • LVI
     • LVII
     • LVIII
    • Нѣколко синтактични особности.
     • LX
     • LXI
     • LXII
     • LXIII
    • По-забѣлѣжителни думи.
     • LXV
     • LXVI
     • LXVII
     • LXVIII
  • 1. Слово на св. апостол Ѳома.
   • стр. 2
   • стр. 3
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
  • 2. Житие на ст. Петка Тръновска.
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
  • 3. Мѫчението на св. великомѫченик Димитрий.
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23
   • стр. 24
   • стр. 25
   • стр. 26
  • 4. Паметь на св. безсребреници Козма и Дамян.
   • стр. 28
   • стр. 29
   • стр. 30
  • 5. Сказание за чудесата на св. архангели Михаил и Гаврил.
   • стр. 32
   • стр. 33
   • стр. 34
   • стр. 35
   • стр. 36
   • стр. 37
   • стр. 38
   • стр. 39
   • стр. 40
   • стр. 41
   • стр. 42
   • стр. 43
   • стр. 44
   • стр. 45
   • стр. 46
   • стр. 47
   • стр. 48
   • стр. 49
   • стр. 50
   • стр. 51
   • стр. 52
   • стр. 53
   • стр. 54
   • стр. 55
   • стр. 56
   • стр. 57
  • 6. Славо за св. Іоан Златоуст, патриярх Цариградски.
   • стр. 59
   • стр. 60
   • стр. 61
   • стр. 62
   • стр. 63
   • стр. 64
   • стр. 65
   • стр. 66
   • стр. 67
   • стр. 68
   • стр. 69
  • 7. Слово за въведение на св. Богородица.
   • стр. 71
   • стр. 72
   • стр. 73
   • стр. 74
  • 8. Житие на прѣподобния отец Сава.
   • стр. 76
   • стр. 77
   • стр. 78
   • стр. 79
  • 9. Житие и чудеса на св. чудотворед Никола Мириликийски.
   • стр. 81
   • стр. 82
   • стр. 83
   • стр. 84
   • стр. 85
   • стр. 86
   • стр. 87
   • стр. 88
   • стр. 89
   • стр. 90
   • стр. 91
   • стр. 92
   • стр. 93
   • стр. 94
   • стр. 95
   • стр. 96
   • стр. 97
   • стр. 98
   • стр. 99
   • стр. 100
   • стр. 101
   • стр. 102
   • стр. 103
   • стр. 104
  • 10. Слово на Рождество Христово.
   • стр. 106
   • стр. 107
   • стр. 108
   • стр. 109
   • стр. 110
   • стр. 111
   • стр. 112
   • стр. 113
   • стр. 114
   • стр. 115
   • стр. 116
   • стр. 117
   • стр. 118
   • стр. 119
  • 11. Слово за второ пришествие Христово.
   • стр. 121
   • стр. 122
   • стр. 123
   • стр. 124
   • стр. 125
   • стр. 126
   • стр. 127
   • стр. 128
   • стр. 129
   • стр. 130
   • стр. 131
   • стр. 132
   • стр. 133
   • стр. 134
   • стр. 135
   • стр. 136
   • стр. 137
   • стр. 138
   • стр. 139
   • стр. 140
   • стр. 141
   • стр. 142
   • стр. 143
   • стр. 144
   • стр. 145
   • стр. 146
   • стр. 147
   • стр. 148
  • 12. Слово за поклонение на честния Кръст.
   • стр. 150
   • стр. 151
   • стр. 152
   • стр. 153
   • стр. 154
  • 13. Поучение за царетѣ, войводитѣ, владицитѣ, поповетѣ и всички християни да не се опиват с вино.
   • стр. 156
  • 14. Слово за злитѣ жени.
  • 15. Мѫчението на св. Евстатий, Нови Іов, и жена му Ѳеописта и дѣцата му Агапия и Ѳеопист.
   • стр. 159
   • стр. 160
   • стр. 161
   • стр. 162
   • стр. 163
   • стр. 164
   • стр. 165
   • стр. 166
   • стр. 167
   • стр. 168
   • стр. 169
   • стр. 170
   • стр. 171
  • 16. Слово за смъртьта на св. апостол евангелист Иван Богослов.
   • стр. 173
   • стр. 174
   • стр. 175
   • стр. 176
   • стр. 177
   • стр. 178
   • стр. 179
  • 17. Слово на Цвѣтоносие Господнье.
   • стр. 181
   • стр. 182
   • стр. 183
   • стр. 184
   • стр. 185
   • стр. 186
   • стр. 187
  • 18. Слово за ногребението на Исуса Христа.
   • стр. 189
   • стр. 190
   • стр. 191
   • стр. 192
   • стр. 193
   • стр. 194
   • стр. 195
   • стр. 196
   • стр. 197
  • 19. Слово за въздигането на честния Кръст.
   • стр. 199
   • стр. 200
   • стр. 201
   • стр. 202
  • 20. Слово на рождество на. св. Богородица (недовършено).
   • стр. 204
  • Приложение.
   • [Приложение 1]
   • [Приложение 2]
   • [Приложение 3]
   • [Приложение 4]
   • [Приложение 5]
   • [Приложение 6]