Citation link:
  • Иван Вазов : Живот и творчество : За седемдесетгодишнината от рождението му : От юбилейния комитет на Българската академия на науките и Съюза на българските учени, писатели и художници /Под ред. на д-р Ст. Романски.
    • Издателска корица с автограф на Боян Пенев
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора