Current View
Citation link:
Title:
Алгебрични методи за изучаване на някои комбинаторни конфигурации и техните приложения : Автореферат / Tedis Ramaj ; Науч. ръководители Силвия Първанова Бумова, Мая Митева Стоянова ; Рец. Азнив Киркор Каспарян, Николай Лазаров Манев.; Algebraic methods for studying some combinatorial configurations and their applications Tedis Arben Ramaj
 
Creator:
Ramaj, Tedis Arben; Бумова, Силвия Първанова науч. ръководител; Стоянова, Мая Митева науч. ръководител; Каспарян, Азнив Киркор рец.; Манев, Николай Лазаров рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.5. Математика, докторска прогр. "Алгебра, топология и приложения" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика 2021; Библиогр. с. 21-24; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Диференциална геометрия.; Топология.
 
*** *** ***
 
001:
001180404
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Ramaj, Tedis Arben
 
245:
Алгебрични методи за изучаване на някои комбинаторни конфигурации и техните приложения :| Автореферат /| Tedis Ramaj ; Науч. ръководители Силвия Първанова Бумова, Мая Митева Стоянова ; Рец. Азнив Киркор Каспарян, Николай Лазаров Манев.
 
246:
Algebraic methods for studying some combinatorial configurations and their applications| Tedis Arben Ramaj
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 273.6 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
24 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.5. Математика, докторска прогр. "Алгебра, топология и приложения"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика| 2021
 
504:
Библиогр. с. 21-24
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Диференциална геометрия.| Топология.
 
700:
Бумова, Силвия Първанова| науч. ръководител| Стоянова, Мая Митева| науч. ръководител| Каспарян, Азнив Киркор| рец.| Манев, Николай Лазаров| рец.