Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии. Книга 2 - Литературознание : T. 80-81.; Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de philologies slaves. Livre 2 - Lettres
 
Creator:
Ликова, Розалия Николова ред.; Павлова, Румяна Цветанова ред.; Москов, Моско Добрев ред.; Филчева-Атанасова, Снежана Хараламбиева ред.
 
Date:
1992 [issued] 1992 [за 1987].
 
Description:
Томът съдържа Материали от IV Българо-румънски симпозиум по проблеми на езикознанието, литературата и фолклора - състояла се в София, 11. IX.-16.IX. 1985 г.; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
*** *** ***
 
001:
001066930
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии. Книга 2 - Литературознание :| T. 80-81.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de philologies slaves. Livre 2 - Lettres
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 110 MB)
 
260:
1992 [за 1987].
 
300:
133 с.
 
500:
Томът съдържа Материали от IV Българо-румънски симпозиум по проблеми на езикознанието, литературата и фолклора - състояла се в София, 11. IX.-16.IX. 1985 г.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
700:
Ликова, Розалия Николова| ред.| Павлова, Румяна Цветанова| ред.| Москов, Моско Добрев| ред.| Филчева-Атанасова, Снежана Хараламбиева| ред.