Current View
Citation link:
Title:
Медийният образ на Югоизточна Азия в XXI век на основата на примери за комуникационните стратегии в Китай, Индия, Япония и други държави от региона : Автореферат / Ивелина Иванова Ватова ; Науч. ръководител Мария Нейкова.; Мedia image of South-East Asia in the 21st century on examples from communication strategies of China, India and Japan and other countries from the region Ivelina Ivanova Vatova
 
Creator:
Ватова, Ивелина Иванова.; Vatova, Ivelina Ivanova; Нейкова, Мария Стефанова науч. ръководител
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор",по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Медии и комуникации - Международни комуникации в световните медии) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "История и теория на журналистиката" 2022; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Журналистика Югоизточна Азия; Международни отношения Югоизточна Азия
 
*** *** ***
 
001:
001206418
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Ватова, Ивелина Иванова.
 
245:
Медийният образ на Югоизточна Азия в XXI век на основата на примери за комуникационните стратегии в Китай, Индия, Япония и други държави от региона :| Автореферат /| Ивелина Иванова Ватова ; Науч. ръководител Мария Нейкова.
 
246:
Мedia image of South-East Asia in the 21st century on examples from communication strategies of China, India and Japan and other countries from the region| Ivelina Ivanova Vatova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.290 MB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
72 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор",по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Медии и комуникации - Международни комуникации в световните медии)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "История и теория на журналистиката"| 2022
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Журналистика| Югоизточна Азия| Международни отношения| Югоизточна Азия
 
700:
Vatova, Ivelina Ivanova| Нейкова, Мария Стефанова| науч. ръководител