Citation link:
  • Старински църкви в юго-западна България / От Йор. Иванов.