Current View
Citation link:
Title:
Методи за стимулиране креативността на учениците от III-IV клас по технологии и предприемачество : Автореферат / Елка Борисова Вълчева ; Науч. ръководител Любен Витанов ; Рец. Габриела Николова Кирова, Сашко Кръстев Плачков.; Methods for stimulating the creativity of students from III-IV grade in technology and entrepreneurship Elka Borisova Valcheva
 
Creator:
Вълчева, Елка Борисова; Valceva, Elka Borisova; Витанов, Любен Владимиров науч. ръководител; Кирова, Габриела Николова рец.; Плачков, Сашко Кръстев рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат [на дисертационен труд] за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", област на висше образование: 1. Пед. науки, проф. направление: 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението в детската градина и началното училище по домашен бит и техника) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образование и изкуства, Кат. "Начална училищна педагогика" 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Трудово обучение методика на преподаването за основни училища.
 
*** *** ***
 
001:
001190154
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Вълчева, Елка Борисова
 
245:
Методи за стимулиране креативността на учениците от III-IV клас по технологии и предприемачество :| Автореферат /| Елка Борисова Вълчева ; Науч. ръководител Любен Витанов ; Рец. Габриела Николова Кирова, Сашко Кръстев Плачков.
 
246:
Methods for stimulating the creativity of students from III-IV grade in technology and entrepreneurship| Elka Borisova Valcheva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 4.638 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
57 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат [на дисертационен труд]| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", област на висше образование: 1. Пед. науки, проф. направление: 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението в детската градина и началното училище по домашен бит и техника)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образование и изкуства, Кат. "Начална училищна педагогика"| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Трудово обучение| методика на преподаването| за основни училища.
 
700:
Valceva, Elka Borisova| Витанов, Любен Владимиров| науч. ръководител| Кирова, Габриела Николова| рец.| Плачков, Сашко Кръстев| рец.