Citation link:
  • Стари пътувания през България в посока на римския военен път от Белград за Цариград / Иван Димитров Шишманов.