Current View
Citation link:
Title:
Методи и средства за подпомагане на изследователския подход на обучение : Автореферат / Елица Василева Пелтекова ; Науч. ръководител Елиза Стефанова ; Рец. Кети Георгиева Пеева, Мариана Илиева Атанасова.; Methods and tools for supporting inquiry-based learning Elitsa Vasileva Peltekova
 
Creator:
Пелтекова, Елица Василева.; Peltekova, Elica Vasileva; Стефанова, Елиза Петрова науч. ръководител; Пеева, Кети Георгиева рец.; Атанасова, Мариана Илиева рец.
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" в проф. направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска прогр. "Информационни технологии (Информационни и комуникационни технологии)" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика, Кат. "Информационни технологии" 2022; Библиогр. с. 33-36; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Научноизследователска работа; Обучение методи
 
*** *** ***
 
001:
001201734
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Пелтекова, Елица Василева.
 
245:
Методи и средства за подпомагане на изследователския подход на обучение :| Автореферат /| Елица Василева Пелтекова ; Науч. ръководител Елиза Стефанова ; Рец. Кети Георгиева Пеева, Мариана Илиева Атанасова.
 
246:
Methods and tools for supporting inquiry-based learning| Elitsa Vasileva Peltekova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.027 MB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
36 с. :| с ил. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" в проф. направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска прогр. "Информационни технологии (Информационни и комуникационни технологии)"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика, Кат. "Информационни технологии"| 2022
 
504:
Библиогр. с. 33-36
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Научноизследователска работа| Обучение| методи
 
700:
Peltekova, Elica Vasileva| Стефанова, Елиза Петрова| науч. ръководител| Пеева, Кети Георгиева| рец.| Атанасова, Мариана Илиева| рец.