Citation link:
  • Юбилейна книга на жеравненското читалище "Единство" по случай петдесетгодишнината му 1870-1920 и паметник на загиналите за родината жеравненци от 1870-1920.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев