Current View
Citation link:
Title:
Формиране на социокултурни и комуникативноречеви компетентности чрез обучението по български език и литература в I-IV клас : Автореферат / Ирена Христова Райкова ; Наъч. ръководител Нели Иванова.
 
Creator:
Райкова, Ирена Христова; Иванова, Нели Стоянова науч. ръководител
 
Date:
2023 [issued] 2023.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... Методика на обучението по български език и литература в началния етап на образование Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Факултет по педагогика, Катедра Дидактика; Библиогр. с. 84-85; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Български език методика на преподаването; Български език методика на преподаването.; Българска литература методика на преподаването.
 
*** *** ***
 
001:
001211727
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Райкова, Ирена Христова
 
245:
Формиране на социокултурни и комуникативноречеви компетентности чрез обучението по български език и литература в I-IV клас :| Автореферат /| Ирена Христова Райкова ; Наъч. ръководител Нели Иванова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 766.7 KB)
 
260:
София,| 2023.
 
300:
89 с. ;| 22 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... Методика на обучението по български език и литература в началния етап на образование| Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Факултет по педагогика, Катедра Дидактика
 
504:
Библиогр. с. 84-85
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Български език| методика на преподаването| Български език| методика на преподаването.| Българска литература| методика на преподаването.
 
700:
Иванова, Нели Стоянова| науч. ръководител