Citation link:
 • Српска граматика : За ниже гимназиjе и реалке у Кралевини Србиjи : Д. 1. Наука о гласовима / Саставио Стојан Новакович.
  • Заглавна страница
   • Предговор к првом издању
   • стр. 4
   • Предговор к другом издању
  • Приступ
   • I. Језик и његов склоп
    • стр. 8
    • стр. 9
    • стр. 10
    • стр. 11
    • стр. 12
    • стр. 13
    • стр. 14
    • стр. 15
   • II. Врсте речи
    • стр. 17
    • стр. 18
    • стр. 19
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
    • стр. 24
    • стр. 25
    • стр. 26
    • стр. 27
   • III. Граматика и подела њена
    • стр. 29
  • Део први. Наука о гласовима
   • I. Постанак и подела гласова
    • стр. 31
    • стр. 32
   • II. Самогласници некадашњег језика
    • стр. 34
    • стр. 35
   • III. Подела и особине самогласника
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
    • стр. 49
   • IV. Подела и особине сугласника
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
    • стр. 58
    • стр. 59
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
  • ПРЕГЛЕД
   • стр. 64