Current View
Citation link:
Title:
Симулация на течения в порести среди чрез масивно паралелен Многонивов Монте Карло алгоритъм : Автореферат / Николай Шегунов ; Науч. ръководител Петър Армянов ; Рец. Васил Георгиев Цунижев, Тодор Василев Гюров.; Porous medium flow simulations using massively parallel MLMC algorithm Nikolay Georgiev Shegunov
 
Creator:
Шегунов, Николай Георгиев; Segunov, Nikolaj Georgiev; Армянов, Петър Русланов науч. ръководител; Георгиев, Васил рец.; Гюров, Тодор Василев рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Пълното име на рец. Васил Георгиев е Васил Георгиев Цунижев; Автореферат [на дисертация] за придобиване на образователна и науч. степен "Доктор" по направление 4.6 [Информатика и компютърни науки, докторска прогр. "Информ. системи"] СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика 2021; Библиогр. с. 33-34; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Случайни процеси и функции.; Монте Карло, метод.; Симулация.
 
*** *** ***
 
001:
001185557
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Шегунов, Николай Георгиев
 
245:
Симулация на течения в порести среди чрез масивно паралелен Многонивов Монте Карло алгоритъм :| Автореферат /| Николай Шегунов ; Науч. ръководител Петър Армянов ; Рец. Васил Георгиев Цунижев, Тодор Василев Гюров.
 
246:
Porous medium flow simulations using massively parallel MLMC algorithm| Nikolay Georgiev Shegunov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.495 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
37 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.| Пълното име на рец. Васил Георгиев е Васил Георгиев Цунижев
 
502:
Автореферат [на дисертация]| за придобиване на образователна и науч. степен "Доктор" по направление 4.6 [Информатика и компютърни науки, докторска прогр. "Информ. системи"]| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика| 2021
 
504:
Библиогр. с. 33-34
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Случайни процеси и функции.| Монте Карло, метод.| Симулация.
 
700:
Segunov, Nikolaj Georgiev| Армянов, Петър Русланов| науч. ръководител| Георгиев, Васил| рец.| Гюров, Тодор Василев| рец.