Current View
Citation link:
Title:
Биологическо действие на звукови трептения върху растежа и амилазната активност при поници от царевица; Биологическое действие звуковых колебаниях роста и амилазной активности проростков кукурузы; Biologische Wirkung der Schallschwingungen auf den Zuwachs und die amylase Aktivitaet bei Keimlingen von Kukuruz
 
Creator:
Димитров, Д.; Тодоров, Симо Иванов; Дядов, Васил П.; Dimitrov, D.; Todorov, Simo Ivanov; Djadov, Vasil P.
 
Date:
1966 [issued] Т. 59, 1966 [за 1964/65].
 
 
Източник/Source:
Годишник на Софийския университет. Биологически факултет. Книга 2 - Ботаника, микробиология, физиология и биохимия на растенията
 
Description:
Рез. на рус., нем. ез. [abstract] Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2024
 
*** *** ***
 
001:
001055915
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
100:
Димитров, Д.
 
222:
Годишник на Софийския университет. Биологически факултет. Книга 2 - Ботаника, микробиология, физиология и биохимия на растенията
 
245:
Биологическо действие на звукови трептения върху растежа и амилазната активност при поници от царевица
 
246:
Биологическое действие звуковых колебаниях роста и амилазной активности проростков кукурузы| Biologische Wirkung der Schallschwingungen auf den Zuwachs und die amylase Aktivitaet bei Keimlingen von Kukuruz
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 503.7 KB)
 
260:
Т. 59, 1966 [за 1964/65].
 
300:
с. 229-247 :| с ил., табл., диагр.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
520:
Рез. на рус., нем. ез.
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2024
 
700:
Тодоров, Симо Иванов| Дядов, Васил П.| Dimitrov, D.| Todorov, Simo Ivanov| Djadov, Vasil P.