Citation link:
 • Икономика на институциите / Владимир Р. Пеовски.
  • Предна корица
   • Предзаглавна страница
   • Гръб предзаглавна страница
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • [Посвещение]
  • Съдържание
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
  • Въведение
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
  • ЧАСТ I. Методологическа обусловеност на икономиката на институциите
   • Глава 1. Икономиката като начин на мислене
    • 1. Определяне на икономиката от гледна точка на предмета и на методологията й
     • стр. 17
     • стр. 18
     • стр. 19
     • стр. 20
     • стр. 21
     • стр. 22
     • стр. 23
     • стр. 24
     • стр. 25
     • стр. 26
     • стр. 27
    • 2. Принципи на икономическия начин на мислене
     • стр. 29
     • стр. 30
     • стр. 31
     • стр. 32
     • стр. 33
     • стр. 34
     • стр. 35
     • стр. 36
     • стр. 37
     • стр. 38
     • стр. 39
    • 3. Базови модели на икономическия начин на мислене
     • стр. 41
     • стр. 42
     • стр. 43
     • стр. 44
     • стр. 45
     • стр. 46
     • стр. 47
     • стр. 48
     • стр. 49
     • стр. 50
     • стр. 51
     • стр. 52
     • стр. 53
     • стр. 54
     • стр. 55
   • Глава 2. Икономически изследователски програми и институции
    • 1. Структура и развитие на научноизследователските програми
     • стр. 57
    • 2. Неокласическа ортодоксия
     • стр. 59
     • стр. 60
     • стр. 61
     • стр. 62
    • 3. Традиционен („стар") институционализъм
     • стр. 64
     • стр. 65
     • стр. 66
     • стр. 67
     • стр. 68
     • стр. 69
     • стр. 70
     • стр. 71
     • стр. 72
     • стр. 73
     • стр. 74
     • стр. 75
     • стр. 76
     • стр. 77
     • стр. 78
    • 4. Нова институционална икономика (Неоинституционализъм)
     • стр. 80
     • стр. 81
     • стр. 82
     • стр. 83
     • стр. 84
     • стр. 85
     • стр. 86
     • стр. 87
     • стр. 88
     • стр. 89
     • стр. 90
     • стр. 91
  • ЧАСТ II. Икономически анализи на институции
   • стр. 93
   • Глава 3. Икономика на собственическите права
    • 1. Съдържателен анализ на собственическите права
     • стр. 95
     • стр. 96
     • стр. 97
     • стр. 98
     • стр. 99
     • стр. 100
     • стр. 101
     • стр. 102
     • стр. 103
     • стр. 104
     • стр. 105
     • стр. 106
     • стр. 107
    • 2. Собственически права и интернализация на външни ефекти
     • стр. 109
     • стр. 110
     • стр. 111
     • стр. 112
     • стр. 113
     • стр. 114
     • стр. 115
     • стр. 116
     • стр. 117
     • стр. 118
     • стр. 119
     • стр. 120
     • стр. 121
     • стр. 122
     • стр. 123
     • стр. 124
     • стр. 125
     • стр. 126
     • стр. 127
   • Глава 4. Икономика на фирмата
    • 1. Неокласическа теория на фирмата
     • стр. 130
     • стр. 131
     • стр. 132
    • 2. Фирмата като непазарна институция: неоинституционални анализи на фирмата
     • стр. 134
     • стр. 135
     • стр. 136
     • стр. 137
     • стр. 138
     • стр. 139
     • стр. 140
    • 3. Форми на организация на фирмите
     • стр. 142
     • стр. 143
     • стр. 144
     • стр. 145
     • стр. 146
     • стр. 147
     • стр. 148
     • стр. 149
     • стр. 150
     • стр. 151
     • стр. 152
     • стр. 153
     • стр. 154
   • Глава 5. Икономика на семейството
    • 1. Семейството като производствена единица
     • стр. 156
     • стр. 157
     • стр. 158
     • стр. 159
     • стр. 160
     • стр. 161
     • стр. 162
     • стр. 163
     • стр. 164
     • стр. 165
     • стр. 166
     • стр. 167
    • 2. Демографско поведение на семейството
     • стр. 169
     • стр. 170
     • стр. 171
     • стр. 172
     • стр. 173
     • стр. 174
    • 3. Брачен пазар
     • стр. 176
     • стр. 177
     • стр. 178
     • стр. 179
    • 4. Перспективи пред семейната институция
     • стр. 181
     • стр. 182
     • стр. 183
   • Глава 6. Икономика на политическите институции
    • 1. Методологически особености на икономиката на политическите институции
     • стр. 186
     • стр. 187
     • стр. 188
    • 2. Конституционна икономика
     • стр. 190
     • стр. 191
     • стр. 192
     • стр. 193
     • стр. 194
     • стр. 195
     • стр. 196
     • стр. 197
     • стр. 198
    • 3. Теория на правилата за гласуване
     • стр. 200
     • стр. 201
     • стр. 202
     • стр. 203
     • стр. 204
     • стр. 205
     • стр. 206
     • стр. 207
     • стр. 208
     • стр. 209
     • стр. 210
    • 4. Теория на социалния избор
     • стр. 212
     • стр. 213
     • стр. 214
     • стр. 215
     • стр. 216
    • 5. Поведенчески модели на основните политически субекти
     • стр. 218
     • стр. 219
     • стр. 220
     • стр. 221
     • стр. 222
     • стр. 223
     • стр. 224
     • стр. 225
     • стр. 226
     • стр. 227
     • стр. 228
     • стр. 229
     • стр. 230
     • стр. 231
     • стр. 232
     • стр. 233
     • стр. 234
     • стр. 235
     • стр. 236
     • стр. 237
     • стр. 238
     • стр. 239
     • стр. 240
     • стр. 241
     • стр. 242
     • стр. 243
     • стр. 244
     • стр. 245
  • Заключение
   • стр. 248
   • стр. 249
  • Summary
   • стр. 252
  • Библиография
   • стр. 254
   • стр. 255
   • стр. 256
   • стр. 257
   • стр. 258
   • стр. 259
   • стр. 260
   • стр. 261
   • стр. 262
   • стр. 263
   • стр. 264
   • стр. 265
   • [стр. 267]
  • Задна корица