Current View
Citation link:
Title:
Иновации в публичната комуникация на бранда (роля на новите лидери на мнение в Инстаграм) : Автореферат / Радослава Велинова Микова ; Науч. ръководител Дияна Петкова.; Innovations in brand's public communication (the role of the new opinion leaders on Instagram) Radoslava Velinova Mikova
 
Creator:
Микова, Радослава Велинова; Mikova, Radoslava Velinova; Петкова, Дияна Петкова науч. ръководител
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Медии и комуникации - връзки с обществеността) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация, връзки с обществеността и реклама" 2021; Библиогр. л. 48-59; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Търговски марки; Маркетинг; Комуникация; Социални мрежи
 
*** *** ***
 
001:
001193140
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Микова, Радослава Велинова
 
245:
Иновации в публичната комуникация на бранда (роля на новите лидери на мнение в Инстаграм) :| Автореферат /| Радослава Велинова Микова ; Науч. ръководител Дияна Петкова.
 
246:
Innovations in brand's public communication (the role of the new opinion leaders on Instagram)| Radoslava Velinova Mikova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 617.8 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
59 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Медии и комуникации - връзки с обществеността)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация, връзки с обществеността и реклама"| 2021
 
504:
Библиогр. л. 48-59
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Търговски марки| Маркетинг| Комуникация| Социални мрежи
 
700:
Mikova, Radoslava Velinova| Петкова, Дияна Петкова| науч. ръководител