Citation link:
  • Антим, първи български екзарх : Животът и духовно-общeственната му деятелност : Биографичеси очерк /Тодор Милков.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев