Citation link:
 • Св. Иван Рилски и неговият манастир : С приложение на паметници и фотографски снимки /От Йордан Иванов, проф. в Университета ; [Предг. Йор. Иванов].
  • Заглавна страница
  • Вместо предговор.
  • Съдържание.
   • стр. VI.
  • СВ. ИВАН РИЛСКИ И НЕГОВИЯТ МОНАСТИРЬ.
  • ЧАСТЬ ПЪРВА. Св. Иванъ Рилски. Предания и животописни бeлeжки.
   • Месторождение и младини на св. Ивана
    • стр. 3
    • стр. 4
    • стр. 5
    • стр. 6
    • стр. 7
    • стр. 8
    • стр. 9
   • Св. Иван в Рилa
    • стр. 11
    • стр. 12
    • стр. 13
    • стр. 14
   • Пренасяне на св. Иванoвите Останки в Средец.
    • стр. 16
    • стр. 17
    • стр. 18
   • Св. Иванoвите мощи в Маджарсko.
   • Св. Иванoвите останки в Търново.
  • ЧАСТЬ ВТОРА. История на монастиря.
   • Основание на Рилския монастирь.
    • стр. 22
    • стр. 23
    • стр. 24
    • стр. 25
   • Св. Иван като личност.
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
   • Монастирьт от X до XIV в.
    • стр. 31
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
   • Монастирьт в началото на турското робство.
    • стр. 39
    • стр. 40
   • Обновление на монастиря и възвръщане телото на св. Ивана от Търново в Рила.
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
    • стр. 49
   • Монастирьт от неговото обновление в 1469 г. до изизгарянето му в 1833 г.
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
   • Сегашните монастирски сгради и църкви.
    • стр. 59
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
   • Бележки за имотното състояние на монастиря.
    • стр. 67
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
    • стр. 73
   • Управление и уредба на монастирската община.
    • стр. 75
    • стр. 76
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
    • стр. 82
    • стр. 83
    • стр. 84
   • Списък на игумените на Рилския монастирь.
    • стр. 86
    • стр. 87
    • стр. 88
    • стр. 89
    • стр. 90
    • стр. 91
    • стр. 92
  • ЧАСТЬ ТРЕТЯ. Значение на Рилския монастирь.
   • Монастирьт като духовно и национално средище.
    • стр. 94
    • стр. 95
    • стр. 96
    • стр. 97
    • стр. 98
    • стр. 99
    • стр. 100
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
    • стр. 106
    • стр. 107
    • стр. 108
    • стр. 109
    • стр. 110
   • Видни рилски дейци и книжовници.
    • стр. 112
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
    • стр. 116
    • стр. 117
    • стр. 118
    • стр. 119
    • стр. 120
   • Рилска ръкописна сбирка.
    • стр. 122
    • стр. 123
    • стр. 124
    • стр. 125
    • стр. 126
    • стр. 127
    • стр. 128
  • ПРИЛОЖЕНИЯ.
   • I. Завeт на св. Ив. Рилски.
    • стр. 130
    • стр. 131
    • стр. 132
    • стр. 133
    • стр. 134
    • стр. 135
    • стр. 136
    • стр. 137
    • стр. 138
    • стр. 139
    • стр. 140
    • стр. 141
    • стр. 142
   • II. Хрельови надписи.
    • стр. 144
   • III. Хрисовул на царь Ивана Шишмана.
    • стр. 146
    • стр. 147
    • стр. 148
    • стр. 149
    • стр. 150
    • стр. 151
    • стр. 152
   • IV. Довор между Рилския монастирь и Русик в Света-гора, 1466 год.
    • стр. 154
   • V. Просба от рилци до руския царь Михаила Теодорович, 1627 год.
    • стр. 156
   • VI. Патриаршеска сингелия до Рилския монастирь, 1797 год.
    • стр. 158
    • стр. 159
    • стр. 160
   • VII. Из монастирската кондика за 1833—1834 год.
    • стр. 162
    • стр. 163
    • стр. 164
  • ФОТОГРАФСКИ СНИМКИ.
   • Таблица I.
   • Таблица II.
   • Таблица III.
   • Таблица IV.
   • Таблица V.
   • Таблица VI.
   • Таблица VII.
   • Таблица VIII.
   • Таблица IX.
   • Таблица X.
   • Таблица XI.
   • Таблица XII.
   • Таблица XIII.
   • Таблица XIV.
   • Таблица XV.
   • Таблица XVI.
   • Таблица XVII.
   • Таблица XVIII.
   • Таблица XIX.