Citation link:
  • Упътване за метеорологически наблюдения / Състав. Спас Вацов.