Current View
Citation link:
Title:
Бедността сред жените пенсионери в България (2000-2015 г.) : Автореферат / Мария Здравкова Кирова ; Науч. ръководител Недялка Видева ; Рец. Валентина Ангелова Драмалиева, Валентина Георгиева Кънева.; Poverty among retired women in Bulgaria (2000-2015) Mariya Zdravkova Kirova
 
Creator:
Кирова, Мария Здравкова; Kirova, Marija Zdravkova; Видева, Недялка Игнатова науч. ръководител; Драмалиева, Валентина Ангелова рец.; Кънева, Валентина Георгиева рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" в проф. направление 2.3. Философия (Етика : Социални изследвания на пола) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Катедра "Логика, етика и естетика" 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Жени история и обществено положение България.; Бедност жени етични проблеми. България; Пенсии България.
 
*** *** ***
 
001:
001184228
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Кирова, Мария Здравкова
 
245:
Бедността сред жените пенсионери в България (2000-2015 г.) :| Автореферат /| Мария Здравкова Кирова ; Науч. ръководител Недялка Видева ; Рец. Валентина Ангелова Драмалиева, Валентина Георгиева Кънева.
 
246:
Poverty among retired women in Bulgaria (2000-2015)| Mariya Zdravkova Kirova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 863.8 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
35 с. :| с диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" в проф. направление 2.3. Философия (Етика : Социални изследвания на пола)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Катедра "Логика, етика и естетика"| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Жени| история и обществено положение| България.| Бедност| жени| етични проблеми.| България| Пенсии| България.
 
700:
Kirova, Marija Zdravkova| Видева, Недялка Игнатова| науч. ръководител| Драмалиева, Валентина Ангелова| рец.| Кънева, Валентина Георгиева| рец.