Citation link:
  • Типът на Дон Жуана в световната литература /А. Дейч ; Прев. С. Чилингиров.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев