Citation link:
 • Балчик и неговата околност : Пътеводител / Петър Ст. Коледаров, Димитрина М. Джонова, Душко Хр. Кесяков.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Уводни бележки
   • стр. 4
   • стр. 5
  • Балчик (Круни, Дионисопол) през античността и ранното средновековие (VII в. пр. н. е. — V в. от н. е.)
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
  • Карта на туристическите и лечебните обекти по Северното Черноморие
  • Балчишкият край през V I—XIII в.
   • стр. 23
   • стр. 24
   • стр. 25
   • стр. 26
   • стр. 27
   • стр. 28
   • стр. 29
   • стр. 30
   • стр. 31
   • стр. 32
  • Добруджанското княжество ирез XIV в.
   • стр. 34
   • стр. 35
   • стр. 36
   • стр. 37
   • стр. 38
  • Балчишкият край под турско иго
   • стр. 40
   • стр. 41
   • стр. 42
   • стр. 43
   • стр. 44
   • стр. 45
   • стр. 46
   • стр. 47
   • стр. 48
   • стр. 49
   • стр. 50
  • Балчишкият край от Освобождението до наши дни
   • стр. 52
   • стр. 53
   • стр. 54
   • стр. 55
   • стр. 56
   • стр. 57
   • стр. 58
   • стр. 59
   • стр. 60
   • стр. 61
   • стр. 62
   • стр. 63
   • стр. 64
   • стр. 65
  • Балчик и околността му като курортен комплекс
   • стр. 67
   • стр. 68
   • стр. 69
   • стр. 70
   • стр. 71
   • стр. 72
   • стр. 73
   • стр. 74
   • стр. 75
   • стр. 76
   • стр. 77
   • стр. 78
  • Съдържание
   • стр. [80]
  • Задна корица