Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет. Философски факултет. Книга Педагогика - Проблеми на специалната педагогика : Т. 71. / Ред. кол. Жечо Атанасов и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de philosophie. Livre Pedagogie - Problemes de la pedagogie speciale
 
Creator:
Атанасов, Жечо Господинов ред.; Денев, Дечо Жечев ред.; Петрова, Елка ред.; Маджаров, Александър Георгиев ред.; Андреев, Марин Лазаров ред.
 
Date:
1982 [issued] 1982 [за 1977].
 
Description:
Пълното име на Елка Петрова е Елка Петрова Кътова; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
*** *** ***
 
001:
001064911
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет. Философски факултет. Книга Педагогика - Проблеми на специалната педагогика :| Т. 71. /| Ред. кол. Жечо Атанасов и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de philosophie. Livre Pedagogie - Problemes de la pedagogie speciale
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 127.4 MB)
 
260:
1982 [за 1977].
 
300:
240 с. :| с табл., диагр., сх.
 
500:
Пълното име на Елка Петрова е Елка Петрова Кътова
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
700:
Атанасов, Жечо Господинов| ред.| Денев, Дечо Жечев| ред.| Петрова, Елка| ред.| Маджаров, Александър Георгиев| ред.| Андреев, Марин Лазаров| ред.