Citation link:
  • Калинка-Малинка /Дора Габе-Пенева ; Ил. Илия Бешков.
    • Заглавна страница с дарствен надпис