Citation link:
  • Юлска китка : Впечатления и поетически навеи при Костенецкия водопад, юлий 1917 г. /Иван Вазов.
    • Издателска корица
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора