Current View
Citation link:
Title:
Ученици със специални образователни потребности - обект на тормоз в общообразователните училища : Автореферат / Олимпия Н. Кацони ; Науч. ръководител Мира Цветкова-Арсова ; Рец. Цветанка Луканова Ценова, Жана Атанасова Янкова.; Pupils with special education needs – objects of bullying in schools of general education Olympia Nikolaos Katsoni
 
Creator:
Кацони, Олимпия Николаос; Katsoni, Olympia Nikolaos; Цветкова-Арсова, Мира Димитрова науч. ръководител; Ценова, Цветанка Луканова рец.; Янкова, Жана Атанасова рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. Направление 1.2. Педагогика (Спец. педагогика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. по спец. педагогика и логопедия 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Деца с увреждания насилие.; Ученици психология.
 
*** *** ***
 
001:
001189038
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Кацони, Олимпия Николаос
 
245:
Ученици със специални образователни потребности - обект на тормоз в общообразователните училища :| Автореферат /| Олимпия Н. Кацони ; Науч. ръководител Мира Цветкова-Арсова ; Рец. Цветанка Луканова Ценова, Жана Атанасова Янкова.
 
246:
Pupils with special education needs – objects of bullying in schools of general education| Olympia Nikolaos Katsoni
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.137 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
90 с. :| с табл., цв. графики ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. Направление 1.2. Педагогика (Спец. педагогика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. по спец. педагогика и логопедия| 2019
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Деца с увреждания| насилие.| Ученици| психология.
 
700:
Katsoni, Olympia Nikolaos| Цветкова-Арсова, Мира Димитрова| науч. ръководител| Ценова, Цветанка Луканова| рец.| Янкова, Жана Атанасова| рец.