Citation link:
 • Летоструй: Календар на българите. Годишник на Българска матица: Год. 4 / Българска матица
  • Год. 4 (1912)
   • Гръб предна корица
   • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
   • Отчет за „Българска Матица" прѣз 1911. година Хр. Караманджуков.
    • I. Издание и разпростанение на „Лѣтоструй“.
     • стр. 4
     • Паисий Хилендарски
     • стр. 5
    • II. Състав, засилване и приноси на Б. М.
     • стр. 7
     • стр. 8
    • ІІІ. Управа, рѣшение и разпоредби.
     • стр. 10
     • стр. 11
    • IV. Сбор.
     • стр. 13
     • стр. 14
     • стр. 15
     • стр. 16
     • стр. 17
     • стр. 18
    • V. Сборни резолюции и рѣшения (по отчета, по печатницата, по бѫдната дѣйность на Матица, по дѣйностьта на контролната комисия, по народния събор, по поведението на екзархията, по емблемата пчела).
     • стр. 20
     • стр. 21
     • стр. 22
    • VI. Правилник за обезпечване и използуване капиталитѣ на Българска Матица.
   • Календарь за 1912. година Хр. п. Стоянов.
    • стр. 25
    • стр. 26
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
    • Православен църковен календар.
    • Турски праздници.
    • Лѣтопис за 1912 г.
    • По главнитѣ държави в свѣта.
     • стр. 40
   • Метеорология. П. Ихчиев.
    • Атмосферна пара.
    • Роса.
    • Слана, мъгла.
    • Поледица, снѣг, сугарица, градушка.
   • Електрика. П. Ихчиев.
    • Атмосферна електрика.
     • стр. 47
     • стр. 48
    • Гръмоотвод.
   • II. Общи дѣл.
    • Мигов попитииески поглед по свѣта за 1912 години. Д-р Вл. Бурилков.
     • стр. 51
     • стр. 52
     • стр. 53
     • стр. 54
     • стр. 55
     • стр. 56
     • стр. 57
     • стр. 58
     • стр. 59
     • стр. 60
     • стр. 61
     • стр. 62
     • стр. 63
     • стр. 64
     • стр. 65
     • стр. 66
     • стр. 67
     • стр. 68
     • стр. 69
     • стр. 70
     • стр. 71
     • стр. 72
     • стр. 73
     • стр. 74
     • стр. 75
     • стр. 76
     • стр. 77
     • стр. 78
     • стр. 79
     • стр. 80
     • стр. 81
    • Знамението на авторитета за възпитанието. Д-р Ф. Молов.
     • стр. 83
     • стр. 84
     • стр. 85
     • стр. 86
    • Справедливостьта е основна черта на христианския добър характер. Д. Ласков.
     • стр. 88
     • стр. 89
     • стр. 90
     • стр. 91
     • стр. 92
    • Заразни (инфекциозни) болести в училището. Д-р В. Динов.
     • стр. 94
     • стр. 95
     • стр. 96
     • стр. 97
     • стр. 98
     • стр. 99
     • стр. 100
     • стр. 101
     • стр. 102
     • стр. 103
     • стр. 104
     • стр. 105
     • стр. 106
     • стр. 107
     • стр. 108
    • Аграрния въпрос. Ан. Христов.
     • стр. 110
     • стр. 111
     • стр. 112
    • Що е данък? и как се той събира у нас. Д-р А. Димитров.
     • стр. 114
     • стр. 115
     • стр. 116
     • стр. 117
     • стр. 118
    • Сръбската патриархия в Карловец. Т. Карзйовов.
     • стр. 120
     • стр. 121
     • стр. 122
     • стр. 123
     • стр. 124
     • стр. 125
     • стр. 126
     • стр. 127
     • стр. 128
     • стр. 129
     • стр. 130
     • стр. 131
     • стр. 132
     • стр. 133
     • стр. 134
   • III. Български дѣл.
    • Из живота на българската народна църква.
     • стр. 136
     • стр. 137
     • стр. 138
     • стр. 139
    • Двѣ думи за нашето Училище. Хр. Караманджуков.
     • стр. 141
     • стр. 142
    • Нашитѣ книжовни старини. Проф. Б. Цонев.
     • стр. 144
     • стр. 145
     • стр. 146
     • стр. 147
     • стр. 148
     • стр. 149
    • Три писма от Зографския манастир. Проф. Йор. Иванов.
     • стр. 151
     • стр. 152
     • стр. 153
     • стр. 154
     • стр. 155
     • стр. 156
     • стр. 157
     • стр. 158
     • стр. 159
    • Паиси Хилендарски. Архим. Ст. п. Георгиев.
     • стр. 161
     • стр. 162
     • стр. 163
    • Послание на Илариона Макариополски.
     • стр. 165
     • стр. 166
     • стр. 167
     • стр. 168
     • стр. 169
     • стр. 170
     • стр. 171
     • стр. 172
    • Д-р Георги Хр. Кожухаров. Иор. Мирчев.
     • стр. 174
    • Георги Иванович Цанко-Килчик. Вен. Димитров.
     • стр. 176
     • стр. 177
     • стр. 178
     • стр. 179
    • Ангела х. Георгиева. Иор. Мирчев.
     • стр. 181
    • Димитър Миладинов. Вен. Димитров.
     • стр. 183
     • стр. 184
     • стр. 185
    • Марш „Българска Матица”. Ю. Морман.
     • стр. 187
     • стр. 188
     • стр. 189
     • стр. 190
     • стр. 191
   • IV. Дѣл книжнина.
    • Иван Александър. Ив. Вазов.
     • стр. 193
     • стр. 194
     • стр. 195
     • стр. 196
     • стр. 197
     • стр. 198
     • стр. 199
     • стр. 200
     • стр. 201
     • стр. 202
     • стр. 203
     • стр. 204
     • стр. 205
     • стр. 206
     • стр. 207
     • стр. 208
     • стр. 209
     • стр. 210
     • стр. 211
     • стр. 212
     • стр. 213
    • Ралица. Пенчо Славейков.
     • стр. 215
     • стр. 216
     • стр. 217
     • стр. 218
     • стр. 219
     • стр. 220
     • стр. 221
    • Ниагара. Алеко Константинов.
     • стр. 223
     • стр. 224
     • стр. 225
    • Изворът на бѣлоногата. П. Р. Славейков.
     • стр. 227
     • стр. 228
     • стр. 229
     • стр. 230
     • стр. 231
     • стр. 232
    • Сълзитѣ. Константин Величков.
     • стр. 234
    • Борислав. Ив. Вазов.
     • стр. 236
     • стр. 237
     • стр. 238
     • стр. 239
     • стр. 240
     • стр. 241
     • стр. 242
     • стр. 243
     • стр. 244
     • стр. 245
     • стр. 246
     • стр. 247
     • стр. 248
     • стр. 249
     • стр. 250
    • Есенни мотиви. П. К. Яворов.
     • стр. 252
    • Бойчова майка. A. Т. Страшимиров.
     • стр. 254
     • стр. 255
     • стр. 256
    • Безвѣрникът и Раят. Константин Величков.
     • стр. 258
     • стр. 259
     • стр. 260
    • Хр. Г. Данов (некролог).
   • СЪДЪРЖАНИЕ
    • стр. 263
    • стр. 264