Citation link:
  • Stanislaw Tarnowski : Rys zycia i prac T. 1.
    • Предзаглавна страница с дарствен надпис от автора
    • Заглавна страница