Citation link:
  • Трудове на М. С. Дринова по българска църковна история, езикознание, литературна история, етнография и народни умотворения Т. 2.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев