Current View
Citation link:
Title:
Сравнителен анализ на европейски модели на социална работа за хора с психични разстройства Автореферат / Флутра Муста ; Науч. ръководител Моника Богданова.
 
Creator:
Муста, Флутра; Богданова, Моника Борисова науч. ръководител
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.4. Социални дейности (Клинична социална работа с лица с психични разстройства) Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет Педагогика, Катедра Социална работа 2021; Библиография с. 58-59; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Психично болни социална работа Европа
 
*** *** ***
 
001:
001211620
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Муста, Флутра
 
245:
Сравнителен анализ на европейски модели на социална работа за хора с психични разстройства| Автореферат /| Флутра Муста ; Науч. ръководител Моника Богданова.
 
260:
София,| 2021.
 
300:
1 онлайн ресурс (64 с.) :| с цв. табл., сх.
 
347:
текстов файл| pdf| 1,95 MB
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.4. Социални дейности (Клинична социална работа с лица с психични разстройства)| Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет Педагогика, Катедра Социална работа| 2021
 
504:
Библиография с. 58-59
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Психично болни| социална работа| Европа
 
700:
Богданова, Моника Борисова| науч. ръководител