Current View
Citation link:
Title:
Надмощие и приспособяване : Сборник доклади от Международната научна конференция на Факултета по славянски филологии 24-25 април 2017 г. : Т. 2. Езиковедски четения / Състав. Екатерина Търпоманова, Красимира Алексова; Linguistics Ed. Ekaterina Tarpomanova, Krasimira Aleksova
 
Creator:
Алексова, Красимира Славчева състав.; Атанасова, Диана ред.; Александрова, Надежда ред.; Aleksova, Krasimira Slavceva ed.
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Рез. на англ. ез. [abstract] Ред. кол. отбелязан на гърба на загл. с.; Пълното име на ред. Мария Калинова е Мария Калинова Димитрова; Библиогр. след всеки докл.; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2017
 
Subject:
Езикознание, общо конгреси, конференции, съвещания.
 
Identifier:
978-619-7433-08-1
 
*** *** ***
 
001:
001134494
 
020:
978-619-7433-08-1
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Надмощие и приспособяване : Сборник доклади от Международната научна конференция на Факултета по славянски филологии 24-25 април 2017 г. : Т. 2. Езиковедски четения /| Състав. Екатерина Търпоманова, Красимира Алексова
 
246:
Linguistics| Ed. Ekaterina Tarpomanova, Krasimira Aleksova
 
260:
2017.
 
300:
1 онлайн ресурс (488 с.) :| с ил.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 12 MB
 
500:
Ред. кол. отбелязан на гърба на загл. с.| Пълното име на ред. Мария Калинова е Мария Калинова Димитрова
 
504:
Библиогр. след всеки докл.
 
506:
Дигиталният обект е предазначен само за лично ползване
 
520:
Рез. на англ. ез.
 
530:
Изд. и на хартиен носител
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2017
 
546:
Текст и на англ. ез.
 
650:
Езикознание, общо| конгреси, конференции, съвещания.
 
700:
Алексова, Красимира Славчева| състав.| Атанасова, Диана| ред.| Александрова, Надежда| ред.| Aleksova, Krasimira Slavceva| ed.