Citation link:
  • Митът за Прометея /Александър Дейч ; Прев. С. Чилингиров.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев