Current View
Citation link:
Title:
Разработване на композитни импулси за квантовите технологии : автореферат на дисертация за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 4.1 Физически науки
 
Creator:
Gevorgyan, Hayk L.; Витанов, Николай Витанов научен ръководител
 
Date:
2023 [issued] 2023.
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2024
 
Subject:
Квантова теория приложение в техниката; Квантова електроника
 
*** *** ***
 
001:
001219634
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
100:
Gevorgyan, Hayk L.
 
245:
Разработване на композитни импулси за квантовите технологии :| автореферат на дисертация за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление 4.1 Физически науки
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.677 MB)
 
260:
София,| 2023.
 
300:
XIV, 80 с. :| с таблици, диаграми ;| 30 см.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2024
 
650:
Квантова теория| приложение| в техниката| Квантова електроника
 
700:
Витанов, Николай Витанов| научен ръководител