Current View
Citation link:
Title:
Система от игрови дейности за подобряване на междукултурните компетенции, по време на прехода от детска градина към първи клас от началното училище : Автореферат / Елени Е. Нику ; Науч. ръководител Весела Гюрова ; Рец. Любослава Димитрова Пенева, София Христова Дерменджиева.; System of playful activities for improving intercultural competences during the transition from kindergarten to grade A primary school Eleni Efthymios Nikou
 
Creator:
Нику, Елени Ефтимиос; Nikou, Helen Е.; Гюрова, Весела Методиева науч. ръководител; Пенева, Любослава Димитрова рец.; Дерменджиева, София Христова рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат [на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор"] СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуства, Кат. по Предучилищна и медийна педагогика 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Предучилищно възпитание.; Дидактични игри социологични проблеми.
 
*** *** ***
 
001:
001189920
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Нику, Елени Ефтимиос
 
245:
Система от игрови дейности за подобряване на междукултурните компетенции, по време на прехода от детска градина към първи клас от началното училище :| Автореферат /| Елени Е. Нику ; Науч. ръководител Весела Гюрова ; Рец. Любослава Димитрова Пенева, София Христова Дерменджиева.
 
246:
System of playful activities for improving intercultural competences during the transition from kindergarten to grade A primary school| Eleni Efthymios Nikou
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 861.3 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
50 л. :| с табл., диагр. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат [на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор"]| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуства, Кат. по Предучилищна и медийна педагогика| 2019
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Предучилищно възпитание.| Дидактични игри| социологични проблеми.
 
700:
Nikou, Helen Е.| Гюрова, Весела Методиева| науч. ръководител| Пенева, Любослава Димитрова| рец.| Дерменджиева, София Христова| рец.