Citation link:
  • Принос към етнографията на македонските славяни : Отговор на проф. д-р I. Цвиjич /От проф. Д-р А. Иширков.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев