Citation link:
 • Етнографско изследване на с. Самоводене, В.-Търновско
  • Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 228
   • стр. 229
   • стр. 230
   • стр. 231
   • стр. 232
   • стр. 233
   • стр. 234
   • стр. 235
   • стр. 236
   • стр. 237