Current View
Citation link:
Title:
Телекомуникациите като фактор за развитие на руралните райони в България : Автореферат / Ирена Илиева-Иванова ; Науч. ръководител Веселин Бояджиев ; Рец. Климент Найденов, Милен Пенерлиев.; The role of telecommunications factor for rural development in Bulgaria Irena Miteva Ilieva-Ivanova
 
Creator:
Илиева-Иванова, Ирена Митева; Ilieva-Ivanova, Irena Miteva; Бояджиев, Веселин Илиев науч. ръководител; Найденов, Климент Минев рец.; Пенерлиев, Милен Руменов рец.
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Coverage:
България стопанско райониране [spatial]
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за получаване на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.4. Науки за земята (Социално-икон. география) СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. Социално-икон. география 2022; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Социална география България; Телекомуникации България
 
*** *** ***
 
001:
001200136
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Илиева-Иванова, Ирена Митева
 
245:
Телекомуникациите като фактор за развитие на руралните райони в България :| Автореферат /| Ирена Илиева-Иванова ; Науч. ръководител Веселин Бояджиев ; Рец. Климент Найденов, Милен Пенерлиев.
 
246:
The role of telecommunications factor for rural development in Bulgaria| Irena Miteva Ilieva-Ivanova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.343 MB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
50 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за получаване на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.4. Науки за земята (Социално-икон. география)| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. Социално-икон. география| 2022
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Социална география| България| Телекомуникации| България
 
651:
България| стопанско райониране
 
700:
Ilieva-Ivanova, Irena Miteva| Бояджиев, Веселин Илиев| науч. ръководител| Найденов, Климент Минев| рец.| Пенерлиев, Милен Руменов| рец.