Current View
Citation link:
Title:
Хората с увреждания в древногръцката литература - съвременен педагогически прочит и интерпретация : Автореферат / Агорица Филипополу ; Науч. ръководител Мира Цветкова-Арсова ; Рец. Емилия Хинкова Евгениева, Мая Любенова Чолакова.; People with disabilities in the ancient Greek literature – a contemporary educational interpretation Agoritsa Evangelos Filippopoulou
 
Creator:
Филипополу, Агорица Евангелос; Filippopoulou, Agoritsa Evangelos; Цветкова-Арсова, Мира Димитрова науч. ръководител; Евгениева, Емилия Хинкова рец.; Чолакова, Мая Любенова рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. направление 1.2. Педагогика (Спец. педагогика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуства, Кат. по спец. педагогика и логопедия 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Старогръцка литература теми, образи, сюжети.; Хора с увреждания в образованието Древна Гърция.
 
*** *** ***
 
001:
001189018
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Филипополу, Агорица Евангелос
 
245:
Хората с увреждания в древногръцката литература - съвременен педагогически прочит и интерпретация :| Автореферат /| Агорица Филипополу ; Науч. ръководител Мира Цветкова-Арсова ; Рец. Емилия Хинкова Евгениева, Мая Любенова Чолакова.
 
246:
People with disabilities in the ancient Greek literature – a contemporary educational interpretation| Agoritsa Evangelos Filippopoulou
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.324 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
94 с. :| с табл., диагр. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. направление 1.2. Педагогика (Спец. педагогика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуства, Кат. по спец. педагогика и логопедия| 2019
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Старогръцка литература| теми, образи, сюжети.| Хора с увреждания| в образованието| Древна Гърция.
 
700:
Filippopoulou, Agoritsa Evangelos| Цветкова-Арсова, Мира Димитрова| науч. ръководител| Евгениева, Емилия Хинкова| рец.| Чолакова, Мая Любенова| рец.